HỆ MẶT TRỜI NGOÀI ĐỊA CẦU CÒN CÓ SỰ SỐNG KHÁC HAY KHÔNG?

HỆ MẶT TRỜI NGOÀI ĐỊA CẦU CÒN CÓ SỰ SỐNG KHÁC HAY KHÔNG?

Hệ Mặt Trời ngoài địa cầu còn có sự sống khác hay không?: Trong danh sách dưới đây, ba trong số năm thiên thể là vệ tinh, và được cho là có chứa chất lỏng trong lòng đất, nơi mà sự sống có thể giống như dưới biển sâu.

Sao Kim

Hành tinh thứ hai tính từ Mặt Trời, loại khí tiết ra bởi các dạng sống cơ bản, vừa được tìm thấy trên Sao Kim.

Sao Hỏa

Hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời – có nước dạng lỏng tồn tại trong quá khứ và vẫn còn nước dạng lỏng ở dưới bề mặt. Gần đây, methane được tìm thấy trong khí quyển Sao Hỏa.

Titan

Vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ, vệ tinh duy nhất có một bầu khí quyển đáng chú ý. Các khám phá mới nhất chỉ ra rằng không có biển bao phủ trên đó nhưng có thể tồn tại các hồ hydradcarbon theo mùa.

Europa

Vệ tinh lớn thứ tư của Sao Mộc – dường như có một biển muối dưới lớp vỏ băng mỏng. Nếu như vệ tinh này có sự sống, nhiều hy vọng có thể tìm thấy dạng sống tương tự như ở các miệng núi lửa trên Trái Đất. Hơn nữa, các nhà sinh học vũ trụ đang hy vọng tìm thấy dạng sống kỵ khí dưới vùng biển ở đây nhờ khuấy tung bề mặt băng của Mặt Trăng này.

HỆ MẶT TRỜI NGOÀI ĐỊA CẦU CÒN CÓ SỰ SỐNG KHÁC HAY KHÔNG?

Enceladus

Vệ tinh lớn thứ sáu của Sao Thổ – đã quan sát thấy các hoạt động địa chất cùng với nước ở dạng lỏng và các mạch nước tại cực nam.

HỆ MẶT TRỜI NGOÀI ĐỊA CẦU CÒN CÓ SỰ SỐNG KHÁC HAY KHÔNG?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *