Category Archives: Uncategorized

HỆ MẶT TRỜI NGOÀI ĐỊA CẦU CÒN CÓ SỰ SỐNG KHÁC HAY KHÔNG?

HỆ MẶT TRỜI NGOÀI ĐỊA CẦU CÒN CÓ SỰ SỐNG KHÁC HAY KHÔNG? Hệ Mặt Trời ngoài địa cầu còn có sự sống khác hay không?: Trong danh sách dưới đây, ba trong số năm thiên thể là vệ tinh, và được cho là có chứa chất lỏng trong lòng đất, nơi mà sự sống…

Năm ánh sáng là gì?

Năm ánh sáng là đơn vị đo chiều dài sử dụng trong đo khoảng cách thiên văn. Khoảng cách mà ánh sáng truyền đi được trong vòng một năm. Một năm ánh sáng truyền đi khoảng 9,5 nghìn tỷ km hoặc 5,9 nghìn tỷ dặm. Vậy một hành tinh cách chúng ta 9,5 nghìn tỷ…

Thiên hà từ đâu mà có? Các loại thiên hà trong vũ trụ

Thiên hà từ đâu mà có? Các loại thiên hà trong vũ trụ Thiên hà từ đâu mà có? Thiên hà là một hệ thống lớn các thiên thể và vật chất liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn. Thiên hà chứa rất nhiều hành tinh, hệ sao, quần tinh và các loại đám…

TINH VÂN LÀ GÌ?

TINH VÂN LÀ GÌ? 1/ Khái niệm Tinh vân là những đám mây bụi tập hợp lại với nhau do hấp dẫn (khối lượng chưa đủ để tạo thành ngôi sao hay một thiên thể lớn), hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao (nova,…

Bí ẩn con “quái vật” vũ trụ

Tại sao gọi hố đen là con “quái vật” của vũ trụ? Hố đen là một vùng không – thời gian có một trường hấp dẫn mạnh đến nỗi không có vật chất nói chung chiếm khối lượng và không gian nhất định hoặc các bức xạ và ánh sáng nào có thể thoát ra…

TỰ CHẾ Kính thiên văn khúc xạ D70f900mm

Hướng dẫn tự làm ra 1 chiếc Kính thiên văn khúc xạ D70f900mm (Anh Chương – Hội Thiên Văn Nghiệp Dư  Hà Nội HAS) Bao gồm các loại kính: D60f900 – D70f900 – D80f900  Bài viết hôm nay chỉ cập nhật Kính thiên văn khúc xạ D70F900  Đôi điều về … ống nhựa PVC: Ống…