Thiên hà từ đâu mà có? Các loại thiên hà trong vũ trụ

Thiên hà từ đâu mà có? Các loại thiên hà trong vũ trụ

Thiên hà từ đâu mà có? Thiên hà là một hệ thống lớn các thiên thể và vật chất liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn. Thiên hà chứa rất nhiều hành tinh, hệ sao, quần tinh và các loại đám mây liên sao. Ở giữa những thiên thể này là môi trường liên sao bao gồm khí, bụi và tia vũ trụ. Nghiên cứu gần đây ước tính con số này là 2 nghìn tỷ thiên hà trong vũ trụ quan sát được.

Thiên hà từ đâu mà có?

Các lỗ đen siêu khối lượng nằm tại trung tâm của hầu hết các thiên hà.

 

 

Các thiên hà có nhiều đặc điểm đa dạng từ các thiên hà lùn chứa vài triệu sao đến những thiên hà khổng lồ chứa hàng nghìn tỷ sao.

Thiên hà từ đâu mà có?

Cách nào mà các thiên hà đã hình thành trong vũ trụ ?

Thiên hà từ đâu mà có?

Minh họa thiên hà trẻ đang tích tụ vật chất

Đó là một câu hỏi có tầm quan trọng lớn trong ngành thiên văn học. Các lý thuyết có thể chia ra thành hai nhóm:

+ Trong lý thuyết từ trên – xuống: các tiền thiên hà hình thành đồng thời từ sự suy sụp của cấu trúc lớn diễn ra trong khoảng 100 triệu năm.

+ Trong lý thuyết từ dưới – lên:  các cấu trúc nhỏ như cụm sao cầu hình thành trước tiên, và rồi một số thiên thể thu hút chúng lại để tạo nên một thiên hà lớn hơn.

 

Có mấy loại thiên hà ?

Các thiên hà có ba kiểu hình thái chính: elip, xoắn ốc, và dị thường

Các kiểu thiên hà theo sơ đồ phân loại Hubble. Chữ E ký hiệu cho thiên hà elip; chữ S cho thiên hà xoắn ốc

 

Các thiên hà lớn nhất trong vũ trụ quan sát được là các thiên hà elip.Các nhà thiên văn học tin rằng nhiều thiên hà elip hình thành từ quá trình tương tác giữa các thiên hà. Kết quả của sự va chạm hay sáp nhập thiên hà dẫn tới chúng có thể lớn đến một kích thước khổng lồ

Thiên hà từ đâu mà có?

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *