Bộ lắp ghép phi hành gia, tàu vũ trụ pin năng lượng mặt trời

220.000  190.000 

Bộ sản phẩm bao gồm:

  • Bộ lắp ghép rời
  • Động cơ
  • Pin
  • Sách hướng dẫn

 

Bộ lắp ghép phi hành gia, tàu vũ trụ pin năng lượng mặt trời

220.000  190.000