Kính đeo quan sát mặt trời (trắng bạc)

60.000 

Sản phẩm thường được dùng khi quan sát các hiện tượng như:

  • Nhật thực
  • Sao kim đi ngang mặt trời
  • Quan sát các vết đen của mặt trời…

Hotline 0987997769

Kính đeo quan sát mặt trời (trắng bạc)

60.000