Kính lúp 60mm – 70mm – 80mm

45.000 70.000 

  • Kính lúp đường kính 60mm, tiêu cự 15cm: 45,000đ
  • Kính lúp đường kính 70mm, tiêu cự 15cm: 55,000đ
  • Kính Lúp đường kính 80mm, tiêu cự 15cm: 70,000đ
Xóa
Kính lúp 60mm – 70mm – 80mm