Kính lúp 60mm – 70mm – 80mm

45.000 

  • Kính lúp bán kính 60mm, tiêu cự 15cm: 45,000đ
  • Kính lúp bán kính 70cm, tiêu cự 15cm: 55,000đ
  • Kính Lúp bán kính 80cm, tiêu cự 15cm: 70,000đ
Kính lúp 60mm – 70mm – 80mm

45.000